اخبار
سهم آتی ایران از بازارخودرو منطقه 1395/02/29

اجرای طرح‌های تحقیقاتی با سود تسهیلات 30 درصدی توجیه ندارد و تمامی بخش‌ها باید برای رونق و شکوفایی صنعت استراتژیک خودرو وارد عمل شوند. مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو که در نخستین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی سخنرانی می‌کرد، با ارائه آمار و ارقامی تحلیلی از میزان تولید، واردات و فروش خودرو در منطقه پیرامون جمهوری اسلامی ایران گفت: تحلیل‌ها حاکی از آن است که در سال 1404کشورهای منطقه بازاری حدود 6 میلیون و ...