اخبار
چالش این روزهای قطعه‌سازان 1395/02/29

از آنجا که قطعه‌سازان داخلی مقید به تامین 40 درصد از قطعات محصولات جوینت‌ونچر در ایران هستند این سوال همواره مطرح است که آیا تامین‌کنندگان قطعه کشور توانایی تولید قطعاتی با استانداردهای روز اروپایی را دارند؟ ...