اخبار
انتشار فهرست اعضای هيات مديره گروه خودروسازی سایپا 1397/10/30

به گزارش سایپانیوز، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا اين اقدام را ایجاد شفافيت و تنویر افکار عمومی اعلام و معتقد است که به منظور رفع  برخي از ابهامات در انجام فعالیت های مالی و اقتصادی، انتشار فهرست اعضاي هيات مديره شركت هاي تابعه گروه خودروسازی سایپا گامي موثر در جلب اعتماد عمومي نسبت به این گروه خواهد بود.